Cyfnod Cynradd

Amser
Cofrestru / Gwasanaeth 08:55 – 09:15
Sesiwn 1 (Gwers 1 a 2) 09:15 – 10:35 / 10:55
Egwyl Cyfnod Sylfaen 10:35 – 10:55
CA2 – 10:55 – 11:10
Sesiwn 2 (Gwers 3) 11:15 – 12:00 / 12:15
Cinio Cyfnod Cynradd (Gwers 4) Cyfnod Sylfaen 12:00 – 13:00
CA2 12:15 – 13:00
Sesiwn 3 (Gwers 5 a 6)
Milltir y dydd yn ystod y p’nawn i wahanu’r sessiwn
13:00 – 15:10
Diwedd y dydd 15:10

Cyfnod Uwchradd

Amser
Cofrestru 08:50 – 09:15
Gwers 1 09:15 – 10:05
 Gwers 2 10:05 – 10:55
Egwyl 10:55 – 11:15
 Gwers 3 11:15 – 12:05
 Gwers 4 12:05 – 12:55
Cinio 12:55 – 13:45
 Gwers 5 13:45 – 14:35
 Gwers 6 14:35 – 15:25