Cadeirydd y Corff Llywodraethol: Mr Graeme Hunter

Clerc y Corff Llywodraethol: Mrs Anna Davies

Llywodraethwyr ALl

Aled Davies

Bryn Davies

Peter Lewis

Lucy Roberts

Gwynfor Thomas

Llywodraethwyr Cymunedol

Jennifer Ellis

Darren Mayor

Lynne Walters

Rhiant Lywodraethwyr

Tara Harries

Graeme Hunter

Sarah Hunter

Angela Poole

Llywodraethwyr Staff

Jan Jones

Dewi Owen

Ann Roberts