Ysgol Llanfyllin ydy’r ail ysgol pob oed yn Mhowys. Cafodd ei sefydlu ym Medi 2020 ar ôl cyfuno Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Mae’n darparu addysg cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar gyfer disgyblion 4 -18 oed ar safleoedd yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd.

Mae’r ysgol yn seiliedig ar ein 5 egwyddor sylfaenol:

  • Amgylchedd dysgu diogel a gofalgar lle mae lles pawb yn hollbwysig
  • Canolfan flaengar, arloesol a chynhwysol ar gyfer dysgu gydol oes lle rydym yn ymdrechu am ragoriaeth ym mhopeth a wnawn
  • Ysgol pob oed gyda chwricwlwm mentrus, deniadol a chyffrous sy’n cynorthwyo ein holl ddisgyblion i gyflawni eu potensial unigol a datblygu cariad at ddysgu
  • Mae Diwylliant, Cynefin a Chymreictod wrth galon yr ysgol ochr yn ochr ag ymrwymiad i hybu a datblygu’r Gymraeg.

 Ac yn bwysicaf oll, ysgol hapus gyda ‘Teulu’ yn ganolog iddi. Mae ethos ‘Teulu’ yn un o ofal, magwraeth, sefydlogrwydd ac uchelgais. Mae ein teulu ysgol yn gwerthfawrogi ac yn annog cyfrifoldeb ar y cyd, goddefgarwch ac agwedd meddwl agored tuag at ein gilydd a’n dysgu.