“Dysgu gyda’n gilydd, tyfu gyda’n gilydd”

James Edwards – Blwyddyn 6, 2022-23.

(Fel y pleidleisiwyd drosto gan fyfyrwyr, staff a llywodraethwyr)

Ein gweledigaeth

Yn Ysgol Llanfyllin ein gweledigaeth yw y byddwn gyda’n gilydd yn darparu addysg a chyfleoedd dysgu o’r ansawdd uchaf i bob disgybl ym mhob cyfnod o’r ysgol.

Ein hymrwymiad yw darparu addysgu hynod effeithiol ac arloesol er mwyn i’n pobl ifanc dyfu i fod yn:

  • Dysgwyr uchelgeisiol a galluog
  • Cyfranwyr mentrus a chreadigol
  • Dinasyddion moesegol a gwybodus
  • Unigolion iach a hyderus