CogUrdd

Cofiwch am gystadleuaeth CogUrdd ar ol ysgol nos Wener tan 5:00 y.p. ar gyfer disgyblion Bl 5 a 6. Mae’r disgyblion eisioes wedi derbyn y pecyn gwybodaeth. Dim ond rysait 1 sydd angen ar gyfer y rownd yma.

www.urdd.cymru/files/4715/4271/1718/PECYN_GWYBODAETH_COGURDD_2019.pdf

 

Remember the Cog Urdd (cookery) competition after school on Friday until 5:00 p.m. for year 5 & 6 pupils. The pupils have already received the information pack. You are only required to cook recipe 1 for this round. 

http://www.urdd.cymru/files/2415/4271/2106/COGURDD_INFORMATION_PACK_2019.pdf