Ysgolion uwchradd a cholegau Cymru yn symud i ddysgu ar-lein o ddydd Llun ymlaen fel rhan o ‘ymdrech genedlaethol i atal trosglwyddo’r coronafeirws’ | LLYW.CYMRU


Secondary schools and colleges in Wales will move to online learning from Monday as part of ‘national effort to reduce coronavirus transmission’ | GOV.WALES