Yfory, bydd disgyblion blwyddyn 6 yn mynd i’r Cyfnod Uwchradd ar gyfer eu diwrnod pontio. Mi fydd gweddill disgyblion y Cyfnod Cynradd hefyd yn cael y cyfle i gyfarfod a’u hathrawes newydd ar gyfer mis Medi (os ydynt yn symyd dosbarth). Gweler yr atodiad ar gyfer manylion strwythr dosbarthiadau y Cyfnod Cynradd ar gyfer Medi 2021.


Tomorrow, year 6 pupils will going to the Secondary Phase for their transition day. The rest of the Primary Phase pupils will have the opportunity to meet their new teacher for September (if they are moving class). Please see the attached letter for details regarding Primary Phase class structure for September 2021.