Dewch o hyd i ddolen ynghlwm wrth ein dyddiadau tymor am weddill y flwyddyn academaidd hon. Bydd diwrnod HMS ar ddydd Llun y 10fed o Orffennaf a dyddiad arall yn nhymor yr haf, sydd heb ei gadarnhau eto.

https://cy.powys.gov.uk/article/1879/Dyddiadaur-Tymhorau-Ysgol


Please find attached a link to our term dates for the remainder of this academic year. There will be an INSET day on Monday 10th July and another date in the summer term, which is yet to be confirmed.

https://en.powys.gov.uk/article/1166/School-Term-Dates