Dydd Gwener – Friday

Dydd Gwener mae croeso i ddisgyblion wisgo dillad pinc neu coch i’r ysgol. 

Coch –  “Show racism the red card” – Elusen gwrth-hiliaeth

Pinc – “Wear it pink” – Diwrnod Cancr y Fron

Gofynnwn am gyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.

The pupils are welcome to wear red or pink clothing to school on Friday. 

Red – “Show racism the red card” – Anti-racism charity.

Pink – “Wear it pink” – Breast cancer awareness day.

We kindly  ask for a contribution of £1.