Ffair Nadolig – Christmas Fair

YFORY – TOMORROW

Dewch i Ffair Nadolig Blynyddol yr Ysgol.

Llawer o stondinau a chyfle i weld Sion Corn.

Yfory am 6 y.h.

Dychwelwch y tocynnau raffl yfory o.g.y.dd.

Come to our Annual School Christmas Fair.

Lots of stalls and a chance to see Santa.

Tomorrow at 6 p.m.

Please return all raffle tickets tomorrow.