Gwybodaeth i rieni a gofalwyr. 

Dydd Gwener Chwefror 5ed a Dydd Iau Chwefror 11eg   bydd dau ddiwrnod datblygu staff yn y cyfnod cynradd. Ar y ddau ddiwrnod hyn, bydd yr athro yn gwirio i mewn am 9 o’r gloch ac yn gosod gwaith prosiect am y diwrnod. 

Dydd Gwener Chwefror 12fed ni fydd unrhyw wersi ar-lein gan fod hwn yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd Powys. 

Diolch am eich holl waith caled a’ch ymdrechion yn cefnogi gyda’r dysgu ar-lein. 


Information for parents and carers.

On Friday 5th February and Thursday 11th February there will be two staff development days in the primary phase. On both of these days, the teacher will do the check in at 9 am and set project work for the day.

Friday 12th February there will be no on-line learning because this is a Powys INSET day.

Thanks for all your continued hard work and efforts in supporting on-line learning.