A all rhieni a gofalwyr atgoffa eu plant na ddylid defnyddio tiroedd yr ysgol i chwarae ynddo gyda’r nos nac ar benwythnosau. Yn anffodus, rydym wedi cael adroddiadau bod plant yn dod i safle’r ysgol i reidio eu beiciau yn y goedwig yng nghefn yr ysgol. Mae hyn yn cael ei wahardd yn llym. Ar hyn o bryd nid oes llwybrau beicio swyddogol ar safle’r ysgol ac mae tir yr ysgol yn eiddo preifat ac ni ddylid cael mynediad iddo pan fydd yr ysgol ar gau.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.


Please can parents and carers remind their children that the school grounds are not to be used to play in during the evenings or at weekends. Unfortunately we have had reports that children are coming onto the school site to ride their bikes in the woods at the back of the school. This is strictly prohibited. There are currently no official bike trails on the school site and the school grounds are private property and should not be accessed when the school is closed.

Many thanks for your support.