Swydd Cynorthwyydd Dysgu – Cytundeb Parhaol

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn ceisio penodi cynorthwyydd dysgu i ymuno a’n tîm ADY. Byddant yn gweithio ar draws pob Cyfnod Allweddol o dan oruchwyliaeth gyffredinol  ein CADY, gan gynorthwyo a chefnogi addysgu a dysgu, gweithio gydag unigolion neu grwpiau a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gofal cyffredinol, diogelwch a  lles y disgyblion.

Lefel 2, Gradd 4 Pwynt 5 i Bwynt 6 £19,505 i £19,895 y flwyddyn pro rata £10.11 i £10.21 yr awr.

Oriau – 27.5 yr wythnos, tymor yr ysgol yn unig. (Diwrnodau hyfforddi achlysurol i gael eu talu ar hawliad)

Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol.

Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ffurflen gais.

Dyddiad cau ceisiadau – 19/11/21.


Teaching Assistant Post – Fixed Term Contract until 31st March 2022

The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is seeking to employ a Teaching Assistant to join our ALN team. They will be working in our Primary Phase under the overall supervision of our ALNCo, assisting and supporting teaching and learning, working with individuals or groups and assisting in providing for general care, safety and the welfare of pupils.

This post is funded by the Accelerated Learning Grant which has been set up to support pupils in their learning, where they may have fallen behind due to the pandemic.

Level 2, Grade 4 Point 5 to Point 6 £19,505 to £19,895 per annum pro rata £10.11 to £10.21 per hour.

Hours – 27.5 per week, term-time only. (Occasional training days paid on claim)

Welsh skills are essential.

Please contact our Office Manager Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for an application form.

Closing date for applications –  19/11/21.