Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn awyddus i gyflogi Gofalwr Ysgol Cynorthwyol. Byddai rhywfaint o brofiad blaenorol o weithio mewn rôl debyg o fantais. Bydd deiliad y swydd yn gweithio o dan oruchwyliaeth Gofalwr yr Ysgol.  Bydd angen sgiliau DIY sylfaenol.   Mae bod ag agwedd barod a hyblyg yn hanfodol ar gyfer y swydd amrywiol hon, gan nad yw unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath mewn ysgol. Oherwydd bod yr ysgol yn cael ei defnyddio yn achlysurol ar fin nos a phenwythnosau gan y gymuned leol, bydd angen gweithio rhywfaint y tu allan i oriau a bydd yn cael ei dalu ar gyfradd fesul awr.

Oriau gwaith – 1.30yp i 6.30yp

25 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn gyda chwe wythnos o wyliau gyda thâl.

Gradd 3 Scp 3, £11.79 yr awr

Os hoffech wybodaeth bellach a/neu ffurflen gais, yna cysylltwch â’r Rheolwr Swyddfa, Jean Brown – office@llanfyllin.powys.sch.uk . Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Dyddiad cau am geisiadau – 19/2/24.


The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is seeking to employ an Assistant School Caretaker.  Some experience of a similar role would be an advantage.  The post holder will work under the supervision of the School Caretaker. Basic DIY skills will be required.  A willing and flexible attitude is essential for this varied post, as no two days are the same in a school. As the school is used occasionally by the local community at weekends and evenings, some out of hours work will be required, paid at the set hourly rate. 

Working hours – 1.30pm to 6.30pm

25 hours per week, 52 weeks per year of which six weeks are paid holiday.

Grade 3 Scp 3 ,£11.79 per hour

If you would like further information and/or an application form, please contact the Office Manager, Jean Brown – office@llanfyllin.powys.sch.uk . This post is subject to an Enhanced DBS Check.  Closing date for applications – 19/2/24.