Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn awyddus i gyflogi Gofalwr Ysgol. Byddai profiad blaenorol o weithio mewn rôl debyg o fantais. Mae bod ag agwedd ‘gallu gwneud’ a sgiliau trwsio DIY, a dealltwriaeth sylfaenol o waith plymio, gwaith trydanol a systemau gwresogi yn hanfodol.  Byddai rhywfaint o brofiad o reoli tîm bach hefyd o fantais yn ogystal â pheth gwybodaeth am weithdrefnau iechyd a diogelwch.  Mae’r rôl hon yn dod gyda chyfrifoldeb llawn am y safle eang, gyda chefnogaeth Gofalwr Cynorthwyol a Gofalwr Tir.  Oherwydd bod yr ysgol yn cael ei defnyddio yn achlysurol ar fin nos a phenwythnosau gan y gymuned leol, bydd angen gweithio rhywfaint y tu allan i oriau a bydd yn cael ei dalu ar gyfradd fesul awr.

Oriau – 6.30yb tan 11.30yb

25 awr yr wythnos 52 wythnos y flwyddyn gyda chwe wythnos o wyliau gyda thâl.

Grass 5 Scp 7, £12.59 yr awr

Os hoffech wybodaeth bellach a/neu ffurflen gais, yna cysylltwch â’r Rheolwr Swyddfa, Jean Brown – office@llanfyllin.powys.sch.uk . Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Dyddiad cau am geisiadau – 19/2/24.


The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is seeking to employ a School Caretaker.  Previous experience in a similar role would be an advantage.  A ‘can do’ attitude and good DIY/Handyman skills, an understanding of basic plumbing, electrical work and heating systems are essential.  Some experience of managing a small team would also be an advantage as would some knowledge of health and safety procedures.  This role comes with full responsibility for the extensive site, supported by an Assistant Caretaker and a Groundsman.  As the school is used occasionally by the local community at weekends and evenings, some out of hours work will be required, paid at the set hourly rate. 

Hours – 6.30am to 11.30am

25 hours per week 52 weeks per year.  Six weeks paid holiday.

Grade 5 Scp 7, £12.59 per hour

If you would like further information and/or an application form, please contact the Office Manager, Jean Brown – office@llanfyllin.powys.sch.uk . This post is subject to an Enhanced DBS Check.  Closing date for applications – 19/2/24.