Urdd

Peidiwch ag anghofio – mae pris aelodaeth yn codi i £10 y pen (neu £25 am aelodaeth teulu) ar yr 11eg o Ionawr!! YFORY! 

I ymaelodi, cliciwch yma.

Mae’r gystadleuaeth pel-rwyd a wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mercher, 16eg o Ionawr wedi ei ohirio unwaith eto.

Dyddiadau

Pel-droed yr Urdd Rhanbarth Drenewydd – Dydd Mawrth, 29ain o Ionawr – manylion i ddilyn.

Eisteddfod Cylch  – Dydd Sadwrn, , 16eg o Fawrth, 2019 – Llanfyllin

Eisteddfod Sir  – Dydd Sadwrn, 30ain o Fawrth, 2019 – Drenewydd

 

Don’t forget – Urdd membership price increases to £10 each (or £25 for family membership) on the 11th January!! TOMORROW!

To join, click here.

The netball competition scheduled for Wednesday, 16th of January has been postponed again.

Dates

County Football, Newtown – Tuesday, 29th of January – information to follow

Eisteddfod Cylch (1st round) – Saturday, 16th March, 2019 – Llanfyllin

Eisteddfod Sir (2nd round) – Saturday, 30th March, 2019 – Newtown