Yn Angen -Goruchwylwyr Arholiadau.
Achlysurol drwy gytundeb hawlio taliad – tymor yr ysgol yn unig.

£9.60 yr awr

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn awyddus i benodi Goruchwylwyr i ymuno a’n tîm goruchwylio yn cefnogi arholiadau ysgol. Rydym yn gyflogwyr cyfle cyfartal ac yn gwerthfawrogi ac yn parchu amrywiaeth ar draws ein cymuned ysgol gyfan. Mae Ysgol Llanfyllin wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc. Mae pob swydd yn ddibynnol ar wiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y rôl, neu am ragor o wybodaeth a ffurflen gais yna cysylltwch â Mrs Jean Brown, Rheolwr Swyddfa, jb@llanfyllin.powys.sch.uk.

Dyddiad cau ceisiadau – 11/04/22


Exam Invigilators required.

Casual by Claim Contract – term time only.

£9.60 per hour

The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is looking to appoint invigilators to join our invigilation team in supporting with school examinations. We are an equal opportunities employer and value and respect diversity across our whole school community. Ysgol Llanfyllin is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people. All posts are subject to an enhanced DBS check.  Training would be provided.

If you would be interested in applying for the role please contact Mrs Jean Brown, Office Manager, jb@llanfyllin.powys.sch.uk. For further information and an application form.

Closing date for applications – 11/04/22