Cofiwch heno/ Remember tonight

HENO!!!

Gall eich plentyn fynd yn syth i weld ffilm ar ddiwedd diwrnod ysgol.
Mynediad £3 (£5 am ddau blentyn o’r un teulu) – gan gynnwys popcorn a diod
Moana PG, 103 munud
Bydd y ffilm yn dechrau am 3.30yp
Dewch i nol eich plentyn am 5.15yp os gwelwch yn dda.

TONIGHT!!!

Your child can go straight to Film Friday at the end of the school day.
Admission £3 (£5 for two siblings) – to include popcorn and a drink.

Moana – PG, 103 mins,
Film to start 3.30 p.m.
Please collect your child at 5.15 p.m.