Yn dilyn ymlaen o’n neges yn gynharach heddiw ynglŷn â’r newyddion trist am farwolaeth cyn-ddisgybl, Os ydych chi neu’ch plentyn yn teimlo eu bod angen cymorth ar y penwythnos neu ar ôl oriau ysgol mae’r sefydliadau canlynol ar gael i helpu:


Following on from our message earlier today regarding the sad news of the death of a former pupil, If you or your child feel they need support at the weekend or after school hours the following organisations are available to help:

Childline

Childline | Childline

Call: 0800 1111

Samaritans Cymru

https://www.samaritans.org/

Call: 116 123

Winston’s Wish

Podcasts | Help 2 Make Sense

Call: 08088 020021

Childhood Bereavement Network

About bereavement (childhoodbereavementnetwork.org.uk)