Gweler y wybodaeth isod am wersi A.G. Cyfnod Allweddol 2 (Bl 3-6). Gofynnwn i ddisgyblion wisgo siwmper ysgol efo’u gwisg addysg gorfforol.


See the information below regarding Key Stage 2 (Year 3-6) P.E. lessons. We ask pupils to wear their school jumper with their P.E. clothing.

Blwyddyn YearDiwrnod
Day
Gwisg
Clothing
Bl 3 a 4
Year 3 & 4
Dydd Llun
Monday
Dillad ac esgidiau addas ar gyfer A.G.
Suitable clothing and footwear for P.E.
Bl 5 a 6
Year 5 & 6
Dydd Mawrth TuesdayDillad ac esgidiau addas ar gyfer A.G.
Suitable clothing and footwear for P.E.