Ar gyfer gwersi ymarfer corff yr wythnos hon, bydd y disgyblion yn mynd ar y cae 3G newydd. Mae’n RHAID i ddisgyblion gwisgo treinyrs. Os nad ydynt yn gwisgo treinyrs, ni fyddant yn cael mynd ar y cae.

For P.E. lessons this week, pupils will be going on the new 3G pitch. Pupils MUST wear trainers. Pupils will not be allowed on the pitch unless they’re wearing trainers.