Dyma ddolen sy’n crynhoi adnoddau Cymraeg uwchradd defnyddiol ar gyfer dysgwyr. Ceir dolenni at bethau fel cylchgronau, apiau, gwefannau newyddion a mwy.

https://sites.google.com/hwbcymru.net/adnoddauar-lein/addas-i-bawb?authuser=0Adnoddau Ar-Lein (google.com)


Here is a link to some online Welsh secondary resources that are useful for learners. There are links and information about reading materials, news websites, apps and more.

https://sites.google.com/hwbcymru.net/adnoddauar-lein/addas-i-bawb?authuser=0Adnoddau Ar-Lein (google.com)