Mae Blwyddyn 11 yn dod â’u hadroddiad ysgol adref heddiw. Mae ffurflen adborth wedi’i hamgáu gyda’r adroddiad.  Cwblhewch a dychwelwch i’r ysgol erbyn dydd Gwener 17eg Rhagfyr os gwelwch yn dda.  Ar gyfer myfyrwyr sy’n absennol, mae’r adroddiadau yn y post.


Year 11 are bringing home their school report this afternoon. There is a feedback form enclosed with the report.  Please complete and return to school by Friday 17th December.  For students who are absent the reports are in the post.