Bydd disgyblion Blwyddyn 7 yn dod â’u hadroddiadau adref y prynhawn yma.


Year 7 pupils will be bringing their reports home this afternoon.