Cyfnod Cynradd – Primary Phase

Byddwn yn datblygu yr ardal tu allan yn yr wythnosau i ddod. Mae hyn yn cynnwys cyd-weithio efo clwb garddio Llanfyllin. Rydym eisiau ychwanegu ychydig o liw i’r ardal tu allan. Gofynnwn i ddigyblion ddod a cerrig i’r ysgol er mwyn eu haddurno. Os oes gennych chi gerrig, dewch a nhw i’r ysgol o yfory ymlaen os gwelwch yn dda.


We will be developing the outdoor area in the following weeks. This includes working with Llanfyllin’s gardening club. We want to add a bit of colour to the outdoor area. We ask pupils to bring stones to school to decorate. If you have stones, please bring them to school from tomorrow onwards.