Bydd disgyblion Blwyddyn 11 yn sefyll eu harholiadau Ffug yn dechrau ar y 12fed o Ragfyr.  Ynghlwm mae’r amserlen sydd wedi ei rhoi i ddisgyblion y bore ‘ma.

Year 11 pupils will be sitting their Mock Exams starting on the 12th December.  Attached is the timetable that has been given to pupils this morning.