A ydy eich plentyn chi yn gymwys ar gyfer LCA? Os ydy, ceisiwch nawr yn barod am mis Medi!
Mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) yn daliad wythnosol o £30 i helpu rhai 16-18 oed i helpu gyda chostau addysg bellach.

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/cyllid-addysg-bellach/lwfans-cynhaliaeth-addysg/cymhwystra/


Is your child eligible for EMA? If so, please apply now ready for September!
Education Maintenance Allowance (EMA) is a weekly payment of £30 to help 16 to 18 year olds with the costs of further education.

https://www.studentfinancewales.co.uk/further-education-funding/education-maintenance-allowance/eligibility/