Rhieni Blwyddyn 9

Nodyn i’ch atgoffa bod ein Digwyddiad Noson Rhieni ac Opsiynau Blwyddyn 9 ddydd Iau wythnos yma  (11eg Chwefror).  Mae’r system archebu’n cau am 10.00 y.h. ar Ddydd Mercher  10fed.


Year 9 Parents

Just a reminder that our Year 9  Parents Evening and Options Event is on Thursday this week (11th February).  The booking system closes at 10.00 p.m. on Wednesday 10th.