Mi fydd dosbarth Mrs Ann Davies yn beicio yr wythnos hon a dosbarth Miss Cari Ellis yn beicio wythnos nesaf. Mi fydd y dyddiadau penodol yn nyddiadur gwaith cartref eich plentyn. Os hoffech drafod unrhyw beth am ddod a’r beic i’r ysgol, ebostiwch vaughans@llanfyllin.powys.sch.uk


Mrs Davies’ class will be cycling this week and Miss Ellis’ class next week. The specific date will be in your child’s homework diary. If you would like to discuss getting the bike to school, please email vaughans@llanfyllin.powys.sch.uk