Gofynnwn yn garedig i holl blant Blwyddyn 3 a 4, yn ogystal â dosbarth Ms Griffiths ddod ag esgidiau glaw i’r ysgol Dydd Llun.


Please could all year 3 and 4, as well as Mrs Griffiths class, bring their welly boots on Monday.