Neges i’ch hatgoffa am daliad a ffurflen ganiatad Glan Llyn os gwelwch yn dda.


Please remember to return consent form and make payment for Glan Llyn.