Mae bws LF62 yn mynd i fod o leiaf 20 munud yn hwyr. Mae mecanic ar y ffordd i’r ysgol i geisio datrys y broblem. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.


The LF62 bus is going to be at least 20mins late. A mechanic is on the way to school to try and fix the problem. Apologies for the inconvenience.