Oherwydd bod dŵr yn gollwng o’r prif gyflenwad bydd plant ardal Penybont L.E./Llansilin yn hwyrach nag arfer yn cyrraedd adre.  Mae hyn oherwydd bod y cludiant yn cael ei ddargyfeirio.


Due to a mains water leak on the Penybont L.E./Llansilin route the transport will be diverted, therefore the children will arrive home slightly later than usual.