Bydd y bysiau ysgol yn rhedeg 10 munud yn hwyr oherwydd gêm A.G. yn gorffen yn hwyr.


The school buses will be running 10 minutes late due to a P.E. fixture finishing late.