Mae’r Bysus Ysgol yn Rhedeg 10 munud yn hwyr .

The School Buses are running 10 minutes late.