Ich hatgoffa / Reminder

Bydd canlyniadau eich arholiadau ar gael i chi ddydd Mawrth 10fed o Awst 2021 rhwng 8.30y.b. a 10.00y.b.  Bydd yr ysgol ar agor i gasglu’ch canlyniadau gyda’r canllawiau Covid 19 cyfredol ar waith.  Bydd unrhyw ganlyniadau na chaiff eu casglu yn cael eu postio ar ddiwedd y dydd.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yfory.


Your exam results will be available for you on Tuesday 10th August 2020 between 8.30a.m. and 10.00a.m.  The school will be open to collect your results with the current Covid 19 guidelines in place.   Any results not collected will be posted at the end of the day.

We look forward to seeing you tomorrow.