Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd 

Thema: Mor a Mynydd 

Rhestr Testunau 2022 | Urdd Gobaith Cymruhttps://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/rhestr-testunau/

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Dydd Gwener, 1af o Ebrill 2022. 

Yn wahanol i’r arfer, bydd holl broses o feirniadu gwaith CDT ar lefel rhanbarthol yn digwydd yn rhithiol. Bydd disgwyl i bob cystadleuydd cofrestru i gystadlu ar-lein gan ddefnyddio eu cyfrif Porth personol. Yna bydd angen uwchlwytho llun o eitem eich plentyn. Rydym yn eich annog i gychwyn cofrestru/ uwchlwytho cyn dydd Gwener. Mae’r ‘Porth’ yn gallu bod yn araf.

Cofiwch gadw’r eitem yn ddiogel rhag ofn iddo cael ei ddewis i fynd i’r Genedlaethol! 


Arts and Crafts for the Eisteddfod yr Urdd 

Theme: Summit to Shore 

2022 Syllabus | Urdd Gobaith Cymruhttps://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/2022/syllabus1/

The closing date to enter is Friday the 1st of April 2022.  

This year the competition will be slightly different. All judging for the arts and crafts competition will be done online. Each competitor will be expected to register online by using your personal “Porth” log in. You will then need to upload a picture of your child’s item.  We encourage you to register. upload before Friday as the ‘Porth’ system can be slow.

Remember to keep the item safe incase it is chosen to go to the National! 

PORTH Sign in to the PORTH (b2clogin.com)https://yporthurdd.b2clogin.com/yporthurdd.onmicrosoft.com/b2c_1_yporth/oauth2/v2.0/authorize?client_id=a479f914-229e-423c-9142-01d2c75aaac6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fporth.urdd.cymru%2Fsignin-oidc&response_type=code&scope=openid+profile+offline_access+&code_challenge=zrv8RO_slL_7yhOF3aCszIKFgobytT1spjHuj8bY4v8&code_challenge_method=S256&response_mode=form_post&nonce=637705015068009542.MTQwZGFiNDktNjkyZS00ZDQ5LWE0MjQtNjQ0NTQ3ZTVlY2FmMzExY2E3MzItNDhiNS00MzlkLTg1OTYtZWQ2OTE0OGY3ZGYw&client_info=1&x-client-brkrver=IDWeb.1.9.2.0&state=CfDJ8FwquhwY4RNLpX_ft1RmhR2nsqqRIzsdRQkE_dw3UFzhdm1ZmpBWWp2I5w26smv3FnF6SCQvvTa0IscfpTGo2uonyOyPULreYEwnnTdO-zQuE0RKYz828JWTFySxP762uOAFmLzGaOEU_CWrO5o_y_aP9YgB-Pd7PR1UDQAEn0eMM7RJvasC6Gv7NK3VWGb1O–sWECm-nByUSvAVeXVi6rH0sGDkeDm7Xb-meAIw9TmTVDziGmDMy9OH_14hE4HbB6A6kd5BvJDILIlCCFTFz9Flf-Wct5w_U77wh1KzBuazX8lHVBv2acDKy2ohmNIO0GIZ8GdSKokzNH7gpYi0DLA6lbgWJREY9hUiikgRusPLs7sY9xs2Lb6Fw_-LqRs-Q&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD2_0&x-client-ver=5.5.0.0&ui_locales=cy-GB