Diweddariad gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys:
Mae’r Brechiad COVID-19 dal ar gael i bobl rhwng 12-15 oed ym Mhowys
Update from Powys Teaching Health Board:
COVID-19 Vaccination is still available for people aged 12-15 in Powys