Bydd Dewi Morris yn gweithio eto efo gweddill y cyfnod cynradd wythnos yma. Gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad bob dydd/ addas ac esgidiau glaw/ hen esgidiau mewn bag.

Dydd Mercher – Cyfnod Sylfaen (Derbyn – Bl 2_

Dydd Iau – Bl 3 a 4 (a 5 Mr Doolan)


Dewi Morris will be working with the remaining primary phase pupils this week. We ask pupils to come to school wearing everyday clothes/ suitable clothing and wellies/old shoes in a bag.

Wednesday – Foundation phase (Reception – Year 2)

Thursday – Year 3 & 4 (and Mr Doolan’s year 5)