Neges gan ein Tîm Eco.

Cafodd y disgyblion wasanaeth gan y Tim Eco. Maent wedi cyflwyno  dau targed newydd i’r Cyfndo Cynradd. Roedd rhain yn gryfder yn yr ysgol cyn cofid, ac rydym yn awyddus i ail-afael ar ein arferion ysgolion iach.

  1. Byrbryd/ Snac iach yn unig. Mae’r Tim Eco yn awgrymu llysiau neu ffrwythau ar gyfer snac amser egwyl.
  2. Lleihau y defnydd o blastic – Rydym yn annog disgyblion i ddefnyddio pecynnau/ bocsys sy’n gallu cael eu hail-ddefnyddio ar gyfer snac, potel dwr ac amser cinio.

A message from our Eco Team

The pupils had an assembly by the Eco Team. They have introduced new targets for the Primary phase.  These were strengths of the school before covid and we’re eager to pick up on our good practice as a healthy school.

  1. Healthy snacks only – Bring fruit and vegetables for their break time snack.
  2. Reduce single use plastic – We encourage pupils to use re-usable packaging/ boxes/ containers for their snack, water bottle and lunch.