Yfory, bydd y cyfnod cynradd yn cymryd rhan mewn gweithdai gan Criced Cymru. Gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo gwisg addas ar gyfer ymarfer corff os gwelwch yn dda.


Tomorrow, the primary phase will be taking part in activities by Cricket Wales. We ask that the children come to school wearing suitable clothing for P.E. please.