Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn egluro ymhellach y system i ddisodli arholiadau cymwysterau cyffredinol yn 2021


Education Minister Kirsty Williams provides further clarity on system to replace exams for general qualifications in 2021