Rwyf wedi atodi llythyr ymgynghori ynghylch newid arfaethedig i ddiwedd y diwrnod ysgol ar gyfer disgyblion oed uwchradd yn Ysgol Llanfyllin. Peidiwch ag oedi i gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau.

I have attached a letter of consultation regarding a proposed change to the end of the school day for secondary aged pupils at Ysgol Llanfyllin. Please don’t hesitate to contact me if you have any questions.

Diolch

Mr Dewi Owen
Pennaeth / Headteacher
Ysgol Llanfyllin
01691 648391