Mae dydd Gwener Mawrth 19eg yn ddiwrnod  Trwynau Coch  pryd y bydd cyfle i ddisgyblion wisgo coch os dymunan a  chyfrannu £1 at  elusen  ddewisol.


This Friday, 19th March, is Red Nose Day, pupils have the opportunity to dress up in red if they choose to do so and donate £1 to a chosen charity.