Fel ysgol mae’n drist cyhoeddi bod Mrs Bethan Wyn Jones bellach wedi ymddeol o’i swydd fel athrawes blwyddyn 3 a 4. Mae Mrs Jones wedi rhoi dros 30 o flynyddoedd o wasnaeth i Ysgol Gynradd Llanfyllin a bellach Ysgol Llanfyllin. Rydym yn hynod ddiolchgar iddi am yr holl brofiadau ac addysg mae hi wedi rhoi i blant ein cymuned.
Dymunwn yn dda iddi yn ei hymddeoliad.


We are sad to announce that Mrs Bethan Wyn Jones our year 3 & 4 Welsh class teacher has decided to retire from teaching. Mrs Jones has been with us for over 30 years, the majority of her time teaching at Ysgol Gynradd Llanfyllin and more recently at Ysgol Llanfyllin. We are truly grateful to her for the invaluable education and experiences she has given the children of our community over all these years.
We wish her all the very best in her retirement.