Rydym wedi cael gwybod am rai rhieni sy’n cael anhawster i gael mynediad at yr Arolwg. Rydym wedi gwirio ac mae’r ddolen bellach yn gweithio. Diolch am eich amynedd. Byddwch yn ymwybodol wrth ddewis yr holiadur Cymraeg, mae’r ddolen yn mynd â chi i’r fersiwn Saesneg ac mae’n rhaid i chi glicio ar y gwymplen i gael mynediad i’r fersiwn Gymraeg. Diolch yn fawr iawn.

https://forms.office.com/r/ZgjcsuzAs1


We have been informed of a few parents having difficulty in accessing the Survey. We have checked and the link now works. Thank you for your patience. Please be aware when selecting the Welsh language questionnaire, the link takes you to the English version and you have to click on the dropdown to access the Welsh version. Thank you very much.

ttps://forms.office.com/r/ZgjcsuzAs1