Mae heddiw’n ddiwrnod Hawliau Gofalwyr.

Atodaf daflen i egluro be all Credu wneud i gefnogi Pobl Ifanc ac Oedolion sydd yn ofalwyr.

Nodwch os gwelwch yn dda ar hyn o bryd mae grantiau argyfwng ar gael i gefnogi Gofalwyr Ifanc ac Oedolion drwy’r gaeaf gyda phethau fel bwyd/tanwydd/mynediad i’r we/lles a llawer iawn mwy.

Cysylltwch â nhw os ydych am fwy o wybodaeth

Diwrnod Hawliau Gofalwyr


Today is Carers Rights Day.

Please see attached flyer to explain what Credu can do to support Young People and Adults who are Carers.

Please note – There are currently emergency grants available to support Young and Adult Carers through the winter with things like food / fuel / internet access / wellbeing and so much more.

Please contact them if you want more information.

Carers Rights Day