Mae dydd Llun 3.10.22 yn ddiwrnod HMS clwstwr, felly mae hwn yn ddiwrnod heb ddisgyblion. Bydd disgyblion yn ôl yn yr ysgol ddydd Mawrth 4.10.22.


Monday 3.10.22 is a cluster INSET day, so this is a non-pupil day. Pupils will be back in school on Tuesday 4.10.22.