Nodyn i atgoffa  bod Dydd Llun  (27.06.22) yn Ddiwrnod Hyfforddiant , felly fydd yr ysgol ddim ar agor i ddisgyblion.


Just a reminder that on Monday (27.06.22) there is an INSET day, so school will not be open to pupils.