I’ch hatgoffa;
Byddwn yn dathlu diwrnod Plant Mewn Angen dydd Gwener. Gweler y poster am wybodaeth. Gofynnwn yn garedig am gyfraniadau ar gyfer y stondin gacennau ‘SPOTacular’ os gwelwch yn dda.

Reminder;
We will be celebrating Children in Need day on Friday. Please see the poster for information. We kindly ask for donations towards our ‘SPOTacular’ cake sale please.